Stoppen met roken

Binnen het Zonneoord bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan het stoppen met programma van Sine Fuma. (www.sinefuma.com). Meer informatie hierover kunt u verkrijgen via onze praktijkondersteuners.