Spoedgevallen

Indien u een medisch spoedgeval heeft waarbij elke seconde telt belt u de praktijklijn 070-3214567 en toetst keuzenummer 1 of u belt ons:
spoedtelefoonnummer 070-3598620 
(dit nummer is niet bedoeld voor het maken van afspraken of het aanvragen van medicijnen).

’s Avonds, ’s nachts en in het weekend
​belt u voor spoedgevallen de huisartsenpost 
SMASH: 070-3469669.