POH Ouderen

Binnen het Zonneoord volgen wij de praktijkwijzer Ouderzorg zoals deze door onze beroepsgroep wordt geadviseerd.  De praktijkwijzer Ouderenzorg ondersteunt de huisarts bij het systematisch organiseren en uitvoeren van specifieke taken in de proactieve, integrale zorg voor ouderen en geeft verdere invulling aan met name taken die een praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige (POH) ouderenzorg kan uitvoeren.  In het Zonneoord wordt deze rol vervuld door Adrie van Haastrecht. Aanmeldingen geschieden via uw huisarts.