Klachtenregeling

De eerste en belangrijkste stap die u kunt zetten met gevoelens van onvrede, is het bespreken van de klacht met de persoon tegen wie uw klacht zich richt. Hulpverleners stellen het vaak op prijs dat ze in de gelegenheid worden gesteld de klacht te bespreken en samen met u naar een oplossing te zoeken. Immers, als iemand niet weet dat u ontevreden bent, zal er nooit iets veranderen. U kunt zich hiervoor  wenden tot mw Duifhuize, praktijkmanager Zonneoord (praktijkmanager@zonneoord.com)

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u een klacht indien bij de Klachtenregeling Huisartsenzorg Haaglanden (KHH). De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Een procedure bij de KHH is kosteloos.

Voor informatie, advies en hulp bij het schrijven van een klachtbrief kunt u terecht bij het Adviespunt Zorg van Zorgbelang Zuid-Holland Zuid.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. 

Belangrijke adressen:

Secretariaat Klachtenregeling Huisartsenzorg Haaglanden

p/a Huisartsen Kring Haaglanden

Pres. Kennedylaan 15

2517 JK   Den Haag

Telefoon: 088-0025055

Adviespunt Zorgbelang

Postadres: Postbus 2148

2800 BG   Gouda

Telefoon 0900-2437070