Keuringen

Volgens de richtlijnen van de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG) mag een huisarts niet zijn eigen patiënten keuren. De huisartsen van huisartsenpraktijk Zonneoord houden zich aan deze richtlijn; u kunt echter wel worden gekeurd door een van de andere huisartsen uit de huisartsenpraktijk.

Via de doktersassistenten kunt u een afspraak maken voor een keuring.

Brengt u bij de keuring de benodigde keuringsformulieren mee, alsmede een legitimatiebewijs. Zorg er ook voor dat u de namen en gebruik van eventuele medicatie kent en uw medische voorgeschiedenis.

Aan een keuring zijn kosten verbonden die u bij de keuring contant dient te voldoen. Voor keuringen voor verzekeringsmaatschappijen hoeft niet te worden betaald.

Tarieven:
Rijbewijskeuring:  € 58.00
Kleine Keuring: € 80.36
Grote Keuring € 120.44