Diabetes mellitus

Bij diabetes mellitus of een aandoening van het hart-vaat stelsel werken wij samen met de zorggroep ELZHA.

ELZHA (Eerstelijns Zorggroep Haaglanden) is een organisatie van ruim 200 huisartsen in de regio Haaglanden. De huisartsen bieden in samenwerking met andere disciplines in de regio gestructureerde en geprotocolleerde zorg aan chronisch zieken. Het bureau van ELZHA ondersteunt de huisartsen hierbij. Deze zorg wordt geboden vanuit de generalistische huisartsenpraktijk, samen met andere eerstelijns disciplines, zoals de diëtiste en de podotherapeut, en in samenspraak met de tweede lijn, de ziekenhuizen. De zorg is gebaseerd op actuele protocollen en richtlijnen. De gezamenlijke aanpak zorgt ervoor dat de kans op complicaties sterk afneemt, dan wel complicaties eerder worden opgespoord zodat er snel kan worden bijgestuurd.