COPD

Binnen huisartsenpraktijk Zonneoord is er een COPD-verpleegkundige aanwezig,  die tezamen met de huisartsen zorg levert aan patiënten met astma en COPD. Dit vindt plaats tijdens een speciaal astma/COPD spreekuur.  Hierbij wordt middels moderne apparatuur longfunctie onderzoek (spirometrie) verricht.